வணக்கம்,
கடந்த June 11 ம் திகதி Karampon, Sinnamadu, Naranthanai பகுதிகளுக்கு Food drive project மூலமாக 25 வாழ்வாதார வசதிகள் குறைந்த 25 குடும்பங்களுக்கு தலா 4000 ரூபாய்கள் பெறுமதியான உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, சின்ன மடுப் பகுதியில் இன்னும் பலர் உணவுப் பொருட்கள்  இல்லாமல் இருப்பதை அறிந்து நேற்று June 14 ம் திகதி சின்னமடு பகுதிக்கு மட்டும் 35  குடும்பங்களுக்கு தலா 4000 ரூபாய்கள் பெறுமதியான  உலர் உணவுப் பொருட்கள்வழங்கப்பட்டது. இந்த பொருள்கள் கொள்வனவு செய்வதட்கு தேவையான பணத்தின் ஒரு பகுதி,  சகோதரி ஒருவர் தங்களுடைய உறவினர் ஒருவரின்  ஆண்டு நினைவுக்காக (துவசம்) அளித்த பணத்திலிருந்தும், மிகுதி பணம் எமது Food Drive Project மூலமாகவும் வழங்கப்பட்டது.   

Pic-2
Pic-2

press to zoom
Pic-1
Pic-1

press to zoom
Pic-13
Pic-13

press to zoom
Pic-2
Pic-2

press to zoom
1/13

Dear Friends and Families,

As you all aware, Karampon Foundation of Canada, continuously supporting and providing help to the needy people in Sri Lanka. Through our Food Drive Project we are still providing Dry food items and cooked meals to the small amount of people in Karampon, Sinnamadu, Naranthanai and Jaffna.

Friends and families are still generously supporting for this food project. Considered the current situation, this week, we have sent 100,000 rupees to Sri Lanka, from the money that we have received from the recent Donors. Today June 11, 2022, we have distributed dry foods for 25 families (4000 rupees worth for each family) who are really in a pathetic situation in Sinnamadu, Karampon. Naranthanai, and Jaffna. Again we would like to express our gratitude to Rev.Sr.Dilosiya who made tremendous effort to identify these families and coordinating this food distribution. Thank you all .

Few pictures from the food drive…

Pic-4
Pic-4

press to zoom
InkedPic-11_LI
InkedPic-11_LI

press to zoom
InkedPic-7_LI
InkedPic-7_LI

press to zoom
Pic-4
Pic-4

press to zoom
1/17
Thank you Rev. Sr. Dilosiya .What a fabulous job you did with the hostel rejuvenation! The place looks wonderful, and the additions beautifully complements the atmosphere you are trying to create. With out your thoughtful planning and oversight, an undertaking like this would have been nearly impossible. Heartfelt congratulations and best wishes for your continued success.
FINAL REPORT -fixing a water filter, Levelling the walking path (2)_Page_1.jpg
FINAL REPORT -fixing a water filter, Levelling the walking path (2)_Page_2.jpg
Photos 1_Page_2.jpg
Photos 2.jpg
 
Photos 1_Page_1.jpg
Photos 3.jpg
Photos 4_Page_1.jpg
Photos 4_Page_2.jpg
Photos 5_Page_1.jpg
Photos 5_Page_2.jpg